Zastupitelstvo obce

Starosta obce

Místostarosta obce

Předseda finančního výboru

Předseda kontrolního výboru

Předseda komise ŽP 

Předseda kulturní komise

Předseda stavební komise