Zastupitelstvo obce

Zastupitelstvo obce

 

Starosta obce Mgr. Zdeněk Tesař starosta@ujezdurosic.cz
Místostarosta obce  Aleš Heller mistostarosta@ujezdurosic.cz
Předseda finančního výboru Marie Ježková financnivybor@ujezdurosic.cz
Předseda kontrolního výboru Miroslav Dobrovolný kontrolnivybor@ujezdurosic.cz
Předseda komise ŽP  Lukáš Malý komisezp@ujezdurosic.cz
Předseda kulturní komise Veronika Budínová kulturnikomise@ujezdurosic.cz
Předseda stavební komise  Pavel Vrba stavebnikomise@ujezdurosic.cz