Krizové situace

Při ohrožení, o kterém můžete být vyrozuměni prostřednictvím sirén, zprávou v rozhlase, televizi, hlášením městského rozhlasu, prostřednictvím městské policie nebo integrovaného záchranného systému, se snažte dodržovat následující obecné zásady:

 • Respektujte a snažte se získávat informace z oficiálních zdrojů.
 • Nerozšiřujte poplašné a neověřené zprávy.
 • Varujte ostatní ohrožené osoby ve svém okolí.
 • Netelefonujte zbytečně – telefonní síť je v situacích ohrožení přetížena.
 • Pomáhejte sousedům, zejména starým, nemocným a nemohoucím lidem.
 • Uvědomte si, že největší hodnotu má lidský život a zdraví a až potom myslete na záchranu majetku.
 • Uposlechněte pokynů pracovníků záchranných složek, pracovníků městského úřadu a policie.


Varování obyvatelstva se v případě ohrožení provádí:

 • Spuštěním poplachové sirény tlačítkem lokálního ovládání.
 • V případě mimořádných událostí ( povodeň, kalamita apod.) je tón sirény je stálý po dobu 140 vteřin, signál může být vyhlášen třikrát za sebou v cca tříminutových intervalech.
 • V případě požárního poplachu je tón sirény přerušovaný po dobu 1 minuty ( 25 s trvalý tón, 10 s přestávka, 25 s trvalý tón).
 • Při výpadku el. energie je poplach vyhlášen náhradním způsobem.
 • Na základě zákonného opatření je prováděna pravidelně vždy první středu v měsíci kontrola poplachové sirény v trvání 140 s - stálý tón.

Důležitá telefonní čísla:

 • Zjistíte-li mimořádnou událost, která ohrožuje osoby nebo majetek, okamžitě volejte 150 nebo 112, při předávání zprávy uveďte, kde hoří, co hoří, své jméno a číslo telefonu, ze kterého voláte, po skončení hovoru zavěste a čekejte na zpětný dotaz k ověření pravdivosti zprávy.
 • Číslo 155 - pomoc zdravotnické záchranné služby se vyžaduje při všech stavech ohrožujících život.
 • Pokud jste svědky dopravní nehody nebo spáchání trestného činu, volejte číslo 158 - Policie ČR nebo 974 626 850 – policie Rosice.
 • Porucha plynu – mimo dům a byt – tel. 1239,
 • Porucha na přívodu el. proudu – E.ON – tel. 800 225 577,
 • Porucha vodovodu – Rosice , tel. 546 411 012, pohotovostní mobil 602 586 482