Czech POINT

O výpisy můžete zažádat v kanceláři Obecního úřadu Újezd u Rosic.

Czech POINTČeský Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, zkráceně tedy Czech POINT má občanům pomoci ke snadnější komunikaci se státem. Na počátku tohoto projektu je tak občanům umožněno získávat ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy. Ověřením se v tomto případě rozumí ověření té skutečnosti, že listina vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické do listinné podoby. Tyto výstupy ze zákona provádí mimo jiné všechny obecní a městské úřady, které disponují agendou matriky a také další obecní úřady, které se do systému přihlásily. Od prosince 2008 se OÚ Újezd u Rosic zapojil do projektu Czech POINT a vydává ověřené výpisy:
 

1. Katastr nemovitostí - výpis listu vlastnictví

Žadatel pokud žádá o výpis z Katastru nemovitostí podle čísla listu vlastnictví, musí znát katastrální území a číslo listu vlastnictví. Pokud žadatel žádá o výpis podle seznamu nemovitostí, musí znát katastrální území a dále buď parcelní číslo požadované nemovitosti, jedná-li se o pozemek nebo stavební parcelu, nebo číslo popisné, jedná-li se o stavbu. O výpis lze zažádat i podle seznamu jednotek, v případě, že budova je dělena na jednotky, což je typické u činžovních domu nebo garáží. V tomto případě musí žadatel znát nejen popisné číslo domu, ale i přesné číslo bytu v domě, nebo konkrétní číslo garáže. Pracovníci obsluhující terminál Czech POINTU nemají takové podmínky, aby mohli žadateli vyhledávat podrobné informace týkající se jeho pozemku, staveb či nemovitosti a ani to není myšlenkou tohoto projektu, S takovou žádostí o podrobné zjišťování se pak musí žadatel obrátit přímo na katastrální úřad. Vydání výpisu z katastru nemovitostí je zpoplatněno částkou 100,-Kč za první stránku výpisu a 50,-Kč za každou další i započatou stránku. Tento poplatek je hrazen v hotovosti.

2. Rejstřík trestů

Výpis z rejstříku trestů se vydává žadateli na počkání, na základě jeho žádosti. Žadatel předloží platný doklad totožnosti a podmínkou také je, že mu musí být přiděleno rodné číslo. Za vydání výpisu zaplatí žadatel správní poplatek 50,-Kč a to v hotovosti po podání žádostí.
 

3. Obchodní rejstřík

 

4. Živnostenský rejstřík

Výpisy lze požadovat na základě znalosti IČ obchodní organizace. I zde je první strana výpisu zpoplatněna částkou 100,-Kč a každá další i započatá strana částkou 50,-Kč.