Místní poplatky

Poplatky za odvoz komunálního odpadu

  • 750,-Kč osoba/rok

Poplatky ze psů

  • 100,- Kč pes/rok,  každý další pes 150,- Kč/rok

účet obce: 2699281369/0800 (Česká spořitelna, a.s.)