Smlouvy

Datum zveřejnění Název
Číslo smlouvy
Cena * Smluvní strany
2. 2. 2018

Veřejnoprávní smlouva o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků

1

1 500,00 CZK tisícpětsetkorun

Obec Újezd u Rosic

Město Rosice

20. 7. 2018

Smlouva o dílo

3

1 222 999,00 CZK miliondvěstědvacetdvatisícdevětsetdevadesátdevět

Kavyl, spol.s.r.o.

Obec Újezd u Rosic

19. 9. 2018

Smlouva o dílo

2

70 917,00 CZK sedmdesáttisíckorundevětsetsedmnáct

Zámečnictví Roman Liška

Obec Újezd u Rosic

18. 6. 2021

Smlouva na poskytnutí daru na lis na ovoce

4

102 500,00 CZK stodvatisícpětsetkorun

Újezdské studánky, z.s.

Obec Újezd u Rosic

* Uvedená cena je konečná. V případě, že smluvní strana je plátcem DPH, je cena uvedena včetně DPH.