Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Zpět

Oznámení o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce

k nahlédnutí...

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Újezd u Rosic

 

Na základě § 103 odst.5 zákona č.128/2000 Sb., v platném znění

svolávám

8.veřejné zasedání Zastupitelstva obce Újezd u Rosic

na středu 13. prosince   2017 v 18.00 hodin  v zasedací místnosti Obecního úřadu

 

Návrh programu jednání :

 1. Zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele
 2. Kontrola usnesení  7. zasedání zastupitelstva obce Újezd u Rosic ze dne 1.11.2017
 3. Schválení smlouvy s firmou EON na zřízení věcného břemene
 4. Prodej obecního pozemku panu Musilovi, Újezd u Rosic čp. 43
 5. Rozpočtové opatření č. 7/2017
 6. Schválení rozpočtu obce na rok 2018 a střednědobého výhledu obce na roky 2019-2020
 7. Schválení rozpočtu MŠ na rok 2018 a střednědobého výhledu  MŠ na roky 2019-2020
 8. Navýšení odměn dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb.
 9. Záměr obce na prodej části  ob. Pozemku – žádost p. Kraus čp. 23
 10. Schválení dodatku č. 1 ke Stanovám Svazku obcí Hluboké, Krokočín, Újezd u Rosic
 11. Různé – pronájem pozemku na táboření Junák Vranovice

                            plán inventur na rok 2017

 12. Diskuse a dotazy
 13. Závěr

   

  V Újezdě u Rosic, dne  6.12.2017

                                                                                                              Milan Dobrovolný

  starosta obce Újezd u Rosic

  vyvěšeno dne : 6.12.2017

  sejmuto dne : 

   

 

Vyvěšeno: 6. 12. 2017

Datum sejmutí: 13. 12. 2017

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět