Navigace

Obsah

Závěrečný účet

Zpráva o provedení kontroly hospodaření

Výkaz FIN

Rozvaha

Výkaz zisku a ztráty

Příloha

Rozvaha MŠ

Výkaz zisku a ztráty MŠ

Příloha MŠ

Inventarizační zpráva