Navigace

Obsah

Poplatky za odvoz komunálního odpadu

·      420,-osoba/rok 

Bližší údaje: Obecně závazná vyhláška obce Újezd u Rosic č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

 

Poplatky ze psů

·         60,- Kč pes/rok,  každý další pes 90,- Kč/rok

·         platba jednorázově

·         splatnost do 30.6. kalendářního roku

·         držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik a zánik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy pes dovršil stáří 3 měsíců nebo ode dne, kdy se stal držitelem psa staršího 3 měsíců

Bližší údaje: Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů