Navigace

Obsah

Zprávy

první předchozí
ze 3
poslední

Pošta Partner Zbraslav

je od čtvrtku 26.02.2020 uzavřena až do odvolání. celý text

ostatní | 27. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Ochranné roušky

v současné době by měli mít naši starší spoluobčané již všichni ochranné roušky. Pro ostatní spoluobčany, kteří by ještě ochrannou roušku neměli bude v prodejně potravin "rouškovník" :-)
Chraňte sebe i své okolí. celý text

ostatní | 20. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Zubní oddělení Zbraslav - MUDr. Bartošková

omezený provoz do odvolání od 7,30 do 11,00 hodin - pouze bolestivé případy celý text

ostatní | 20. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Rozvoz léků

pro občany starší 70-ti let celý text

ostatní | 20. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje

nařízení používání ochranných prostředků dýchacích cest celý text

ostatní | 19. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Změna provozu klasických poboček ČP od 19.3.2020

Česká pošta se na nás obrátila s prosbou, zda jí můžeme pomoci rozšířit informaci o změnách provozu klasických poboček ČP, a to ode dneška 19. března 2020. Prosíme Vás, abyste tyto infromace také předali svým občanům.
Tisková zpráva shrnující informace je zde: https://www.ceskaposta.cz/-/omezeni-pobocek
Vedoucí oblastních pošt budou celý den usilovně upravovat otevírací doby tak, aby:
• Na všech poštách byla otevírací doba mezi 10:00 – 12:00 pro obyvatele 65+ (na úplně malých poštách, kde je otevírací doba krátká, např. 2 hodiny bude pošta otevřena např. 9:00 – 11:00, aby byla pošta dostupná pro všechny občany)
• Všechny pošty budou uzavřeny nejpozději 16:00 hod. Pošty, které končí již dnes dříve, nebudou prodlužovány a spíše jejich otevírací doba bude jen dopoledne, tj. nejčastěji 8 – 12 hod.
• Velké pošty budou mít otevřeny buď s malou přestávkou nebo po celou dobu nejméně 8 – 16 hod.

Změny otevíracích pošt nebude možné aktualizovat na webových stránkách ČP. Základní informace bude pouze na vývěskách na vstupu do pošty. Proto uvítáme pomoc starostů v tom, aby informace formou vyhlášení v rozhlase nové otevírací doby a informace v tiskové zprávě a dostali informace k občanům.
Co se týká Pošt Partner, platí to, že se provozovatelé těchto pošt mohou rozhodnout sami o změnách otevírací doby.
S pozdravem
Lenka Matějová
celý text

ostatní | 19. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Rozvoz potravin a drobného zboží starším spoluobčanům

tel : 733 723 065, 604 647 142 celý text

ostatní | 18. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Krizové opatření - MěÚ Rosice

úřední hodiny celý text

ostatní | 17. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Informace IDS JMK

desatero cestování během karantény celý text

ostatní | 17. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Uzavření OÚ Újezd u Rosic a knihovny pro veřejnost.

Vážení občané, z důvodu snižování rizika šíření nákazy novým koronavirem budou Obecní úřad Újezd u Rosic a obecní knihovna od 17.3.2020 pro veřejnost uzavřeny.
Pro komunikaci s úřadem je k dispozici e-mail: info@ujezdurosic.cz, ucetni@ujezdurosic.cz, mobil účetní obce : 604647142. celý text

ostatní | 17. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Mobilní svozy nebezpečných odpadů a VKK - jaro 2020

Vzhledem k novým nařízením vlády posílám následující závaznou informaci:

S okamžitou platností se ruší naplánované jarní mobilní svozy v termínu od 16.3.2020 do 14.4.2020 / svozy nebezpečných odpadů, zpětné odběry kdo je měl objednané, objednávky zůstávají v platnosti a přistavení kontejnerů VOK./

Termíny, pro vaše zajištěné a nasmlouvané služby, s vámi budou konzultované nové termíny mobilních svozů.

Děkujeme za pochopení a následnou spolupráci.


S pozdravem / Best regards
Květoslava Vejplachová
Poradce pro ekologii/komunální služby
M: + 420 602 756 024T: + 420 516 417 304F: +420 516 417 304
kvetoslava.vejplachova@ave.cz
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Na Brankách 4, 67801 Blansko
Sídlo: Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10
www.ave.cz
celý text

ostatní | 16. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Usnesení vlády k zákazu volného pohybu osob

Usnesení Vlády České republiky ze dne 15. března 2020 č. 215 o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

Vláda s účinností ode dne 16. března 2020 od 00:00 hod. do dne 24. března 2020 do 06:00 hod.

I. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou:

a) cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,

b) nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,

c) cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb příbuzných a osob blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot,

d) cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle písmene c) pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc),

e) cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče,
reklama

f) cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,

g) výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění

1. bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,

2. ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti,

3. individuální duchovní péče a služby,

4. veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,

5. služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,

6. veterinární péče,

h) pobytu v přírodě nebo parcích,

i) cest zpět do místa svého bydliště,

j) pohřbů;

II. nařizuje

a) osobám pobývajícím na území České republiky omezit pohyb na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených v bodu I písm. a) až i),

b) omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru;

III. doporučuje

a) zaměstnavatelům

1. využívat nejvyšší možnou měrou práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vykonávat v místě bydliště,

2. podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a obdobné nástroje uvedené v kolektivní smlouvě,

3. omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele,

b) zachovávat při kontaktu s ostatními osobami ve veřejných prostorách odstup nejméně 2 metry (např. při nákupu),

c) využívat z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní platební styk,

d) osobám zajišťujícím služby podle bodu I písm. g) omezit přímý kontakt se zákazníky,

e) provozovatelům veřejných služeb (např. obchody, nákupní centra, pošty), aby v prostorách svých provozoven a prostorách využívaných k přístupu do provozoven:

1. vytvořili podmínky pro dodržování odstupu mezi osobami alespoň 2 metry,

2. zajistili zvýšená hygienická opatření (zejména dezinfekci);

IV. zrušuje

1. bod I. 1. usnesení vlády České republiky č. 199 ze dne 12. března 2020,

2. bod 2 usnesení vlády České republiky č. 208 ze dne 13. března 2020.

Provedou: členové vlády, vedoucí ostatních ústředních správních úřadů

Na vědomí: hejtmani, primátor hlavního města Prahy, primátoři, starostové

Ing. Andrej Babiš, v. r.
předseda vlády celý text

ostatní | 16. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Informace pro územní samosprávy - Ministerstvo financí

Finanční správa reaguje na aktuální situaci Tisková zpráva 15. března 2020
https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/tiskove-zpravy/tz-2020/Financni_sprava_reaguje_na_aktualni_situaci-10454
Ing. Mgr. Zuzana Mašátová, tisková mluvčí, Generální finanční ředitelství

Od pondělí 16. 3. 2020 budou pracoviště Finanční správy přístupná pro veřejnost v rozsahu úředních hodin podatelen. Kontakt s veřejností bude probíhat v prostorách určených správcem daně (finančním úřadem, územním pracovištěm).

Omezen bude i provoz pokladen. Konkrétní informace podá místně příslušný finanční úřad. Finanční správa doporučuje hradit daně bezhotovostně – přehled příslušných čísel účtů jednotlivých finančních úřadů.

Finanční správa ruší výjezdy pracovníků do obcí i původně ohlášené rozšířené úřední hodiny finančních úřadů, které byly plánovány na období 23. 3. – 1. 4. 2020. Tato omezení však budou veřejnosti kompenzována chystanými opatřeními Ministerstva financí.

Dočasně bude omezen i provoz pracovišť v tzv. „optimalizovaném režimu 2+2“. Finanční správa proto začne jednat se starosty o možném umístění schránek finančních úřadů, do kterých budou moci poplatníci vhazovat v zalepených obálkách svá podání např. vyplněná daňová přiznání, která tímto budou platně podaná.

Finanční správa doporučuje ke komunikaci se správcem daně využívat dálkové formy komunikace.

Podrobnosti k provozu daného pracoviště a telefonní linku nalezne veřejnost na příslušné stránce finančního úřadu. Pro účely poskytování informací k aktuální situaci zřizuje Finanční správa infolinku 224 041 111, která bude v provozu v pracovních dnech.

Tato rozhodnutí jsou v souladu s opatřeními, která mají minimalizovat riziko přenosu nemoci mezi občany. „Snažíme se najít takový model, který v aktuální situaci umožní i nadále veřejnosti komunikovat se správcem daně,“ dodává generální ředitelka Finanční správy Tatjana Richterová.

V Praze dne 15. března 2020

Ing. Mgr. Zuzana Mašátová
Tisková mluvčí
Generální finanční ředitelství
E-mail: Zuzana.Masatova@fs.mfcr.cz
Tel.: +420 704 870 150
celý text

ostatní | 16. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Dům zdraví Zastávka

MUDr.Valeš bude ordinovat PO, ÚT, ČT a PÁ- 8.00 - 11.00, ST 13.00 - 15.00.

ORL ambulance bude ordinovat PO,ÚT,ČT - 8.00 - 11.00, ST 13.00 - 15.00.
celý text

ostatní | 16. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

MUDr. Pokorná - upozornění pro pacienty !!!

nevstupovat bez předchozí domluvy do prostor ordinace celý text

ostatní | 16. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Plicní ambulance v Ivančicích, MUDr. Zdeněk Havlíček

je od 16.3.2020 do odvolání pro pacienty uzavřena z důvodu chybějících ochranných pomůcek. Elektronické recepty budeme posílat v době od 7,30 do 12,00 hodin.
Telefon: 546439528.
celý text

ostatní | 16. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

KARANTÉNA - Vláda zakazuje :

s účinností od půlnoci na pondělí do 24. března 06:00 kvůli dalšímu šíření nového typu koronaviru volný pohyb lidí po ČR. Zákaz volného pohybu se nevztahuje na cesty do zaměstnání, nezbytné cesty za rodinou, pro základní životní potřeby nebo do zdravotnických zařízení.
Další opatření a doporučení:
???? Vláda doporučuje na veřejnosti zachovávat odstup od lidí nejméně dva metry
???? Vláda doporučuje zaměstnavatelům využívat co nejvyšší možnou měrou práci na dálku
???? Z hygienických důvodů používat přednostně bezkontaktní platební styk
???? Dopravci, doručovatelé a zásilkové služby by se měly vyvarovat přímého kontaktu se zákazníky
???? Vláda nařídila zavést omezené úřední hodiny na pondělí a středu max. tři hodiny
???? Termín pro daňová přiznání k dani z příjmu se odsouvá na 1. července
???? Hejtmani určí školy, kde bude vykonávána péče o děti zaměstnanců bezpečnostních sborů, obecní policie či zdravotníků
???? Ruší se modré zóny v rámci obcí
???? Stavebniny a hobbymarkety budou přístupné jen pro živnostníky
???? Uzavření obchodů a zákaz služeb se nevztahuje na autoservisy, zahrádkářství, prodej jízdenek, květinářství nebo prodej zdravotních prostředků
???? Vláda zakázala prodej ubytovacích služeb, provoz autoškol, prodej elektroniky a alternativní taxislužby s výjimkou těch rozvážejících potraviny
???? Vláda výrazně omezila volný prodej nebaleného pečiva. Musí být zajištěn mimo jiné tak, aby se u odběrného místa neshromažďovali lidé
???? Zdravotníci a lékaři nesmí od půlnoci po dobu nouzového stavu čerpat dovolenou. Pracovní povinnost platí pro studenty 5. a 6. ročníku lékařských fakult
celý text

ostatní | 16. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Usnesení vlády ze dne 14.3.2020 - vláda zakazuje!!!!!!!

s účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod. maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách, s výjimkou těchto prodejen:
– potravin,
– výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a
dalších výrobků pro domácnosti
– pohonných hmot a paliv
– hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží
– lékárny a výdejny zdravotnických prostředků
– malých domácích zvířat a krmiva a dalších potřeb pro zvířata
– brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží
– novin a časopisů a tabákových výrobků
– služeb prádelen a čistíren
– prodeje přes Internet a dalšími vzdálenými prostředky, přičemž uvedené zboží a služby se převážně
prodávají nebo nabízejí v dané provozovně
a dále

s účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod.
přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, vězeňských zařízení); tento zákaz se nevztahuje
na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny), který může probíhat bez časového omezení
a dále

s účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod. činnost provozoven stravovacích služeb, umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2
a dále

s účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 hod. provoz heren a kasin podle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů celý text

ostatní | 16. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Zřízení informační linky JMK - tel.: 800 129 921

HZS JmK informuje, že v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem přistoupil Krajský úřad Jihomoravského kraje ke zřízení speciální informační linky pro veřejnost. Informační linka funguje od dnešního dne (12.3.2020) od 12:00 hod. a bude v provozu v pracovních dnech od 7:00 do 16:00. Informační linka byla zřízena z důvodů v současnosti přetížené linky Krajské hygienické stanice (KHS) a budou ji obsluhovat proškolení pracovníci. Linka slouží k zodpovězení základních dotazů v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19. Čislo na bezplatnou informační linku: 800 129 921 celý text

ostatní | 16. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19

Vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky vyhlašuje pro území České republiky z důvodů ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území České republiky NOUZOVÝ STAV na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů.

Usnesení vlády - nouzový stav.

Vyhlášená opatření na základě usnesení vlády o krizovém stavu.

- Vláda od 13. března od 6:00 hodin zakazuje divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob, a to do odvolání.

Zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona. Zákaz se nevztahuje na výkon práce.

- Vláda také od 13. března zakazuje přítomnost veřejnosti v čase mezi 20:00 až 6:00 v provozovnách stravovacích služeb a zakazuje činnost provozoven stravovacích služeb umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující pět tisíc metrů čtverečních.

- Od pátku od 6:00 se zakazuje také přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů některých služeb - sportoviště, posilovny, přírodní a umělá koupaliště, solária, sauny, wellness služby, hudební a společenské kluby, zábavní zařízení, veřejné knihovny a galerie.

- Česká republika také zavádí ochranu hranic s Německem a Rakouskem. Hranice bude možné překročit pouze na stanovených hraničních přechodech.

- Vláda nařídila od 14. března zákaz vstupu všem cizincům, kteří přijíždějí z rizikových oblastí. Nebude možné pro ně překračovat česko-rakouské a česko-německé hranice.

Netýká se to občanů ČR nebo cizinců, kteří mají v Česku trvalý nebo přechodný pobyt.

- Vláda od 14. března také zakazuje českým občanům cestovat do zemí, které jsou uvedeny jako rizikové. celý text

ostatní | 16. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Koronavirus Covid-19 základní informace a doporučení pro občany

Po jednání Bezpečnostní rady státu dne 10.03.2020 bylo rozhodnuto o přijetí dalších dvou mimořádných opatření v souvislosti s onemocněním COVID-19.
S účinností od 10. března 2020 od 18 hodin se zakazují divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění,
výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob.
Dále byla zakázaná výuka na základních, středních, vysokých i vyšších odborných školách od středy 11. března 2020.

celý text

ostatní | 16. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Sdělení římskokatolické farnosti Zbraslav

Římskokatolická farnost Zbraslav sděluje, že v souvislosti s nařízením ministra zdravotnictví, které omezuje počet návštěvníků bohoslužeb, budou v neděli místo jedné dvě bohoslužby. První v 8:00 a druhá v 11:00. Pokud někoho v současné době provází zdravotní komplikace, doporučujeme sledovat přenosy bohoslužeb z televize Noe nebo radia Proglas. celý text

ostatní | 11. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Informace IDS JMK

Vážení cestující!
Dovolujeme si Vás informovat, že v souvislosti s vládním nařízením spočívajícím v uzavření všech škol v České republice kvůli zamezení šíření koronaviru bude s platností od čtvrtka 12.3.2020 do odvolání provoz na všech regionálních linkách IDS JMK veden podle jízdních řádů, které platily o jarních prázdninách. Omezení se tak týká prakticky pouze posilových školních spojů. Opatření se netýká linek 1 až 99 ve městě Brně. Změněné jízdní řády budou zahrnuty do vyhledávačů spojení předběžně zítra 11.3.2020 odpoledne .

Je možné, že se situace bude měnit podle aktuálního vývoje. Sleduje prosím web www.idsjmk.cz a pro situaci v brněnské městské dopravě i web www.dpmb.cz.

KORDIS JMK, a.s.
koordinátor Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje
celý text

ostatní | 10. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Koronavirus Covid-19 - základní informace

a doporučení pro občany celý text

ostatní | 10. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Velkoobjemový odpad

pátek 3. dubna - pondělí 6. dubna celý text

ostatní | 4. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Dům zdraví Zastávka

Ordinační doba celý text

ostatní | 4. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Nabídka dřeva

O víkendu proběhlo odstranění dvou kusů stromu jírovec maďal u domu č.p. 51 (u vjezdu k Basketbalové škole). Pořezané dřevo z těchto stromů je pro občany k dispozici na místě kácení. Kdo by měl zájem, může si toto dřevo bezplatně odebrat. celý text

ostatní | 3. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Nabídka práce

Jsme společnost s třicetiletou tradicí, vyrábíme plynové kotle THERM pro tuzemský i zahraniční trh.

Máme pro vás zajímavou pracovní nabídku na pozici: SVÁŘEČ PLAMENEM - ZÁMEČNÍK.

Nabízíme jistotu stabilního zaměstnavatele, profesionální pracovní prostředí s přátelskou atmosférou, motivační finanční ohodnocení plus speciální bonusy, příspěvky na penzijní připojištění, stravování přímo ve firmě, 25 dnů dovolené.

Požadujeme: vyučení technického směru, manuální zručnost, odpovědnost.

Uvítáme i absolventy technických oborů.

Bližší informace získáte osobně v provozovně Thermona Rapotice, ulice Nádražní 139 nebo volejte na tel: 602 494 784 – pan Jiří Vozdecký.
Životopisy můžete zasílat i na e-mail: thermona@thermona.cz.
celý text

ostatní | 25. 2. 2020 | Autor: Správce Webu

Závěrečná fáze elektronické evidence tržeb

www.etrzby.cz celý text

ostatní | 31. 1. 2020 | Autor: Správce Webu

Víkendové akce na Svatojakubském pivovaru

24.1.2020-26.4.2020 celý text

ostatní | 28. 1. 2020 | Autor: Správce Webu
první předchozí
ze 3
poslední