Navigace

Obsah

Občanka Újezda oslavila významné životní jubileum

Občanka Újezda oslavila významné životní jubileum

Dne 16 .dubna 2013 se dožila naše spoluobčanka paní Anastázie Svobodová významného životního jubilea a to 100 let. Musím poznamenat, že je to v naší obci nebývalá událost, neboť jsme nenašli v kronice ani zmínku o tom, že by se kdy někdo takový v Újezdě našel. Dožití 100 let je přece událost, která jest hodná záznamu do kroniky. Obecní úřad přišel také s kytičkou a gratulací a doplnil tak dlouhou řadu těch, kteří přišli popřát mamince, babičce a prababičce především hodně zdraví. A od nás všem, kteří se o maminku starají hodně sil a díků.

Váš starosta